ງວດປະຈຳວັນທີ່
4
6
1
9
3

ເວລາອອກເລກ 13:30

ເລກ 5 ໂຕ 46193
ເລກ 4 ໂຕ 6193
ເລກ 3 ໂຕ 193
ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ 93
ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ 46
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 4 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
28 ພຶດສະພາ 2024 46193 6193 193 93 46
27 ພຶດສະພາ 2024 86242 6242 242 42 86
26 ພຶດສະພາ 2024 66726 6726 726 26 66
25 ພຶດສະພາ 2024 48639 8639 639 39 48
24 ພຶດສະພາ 2024 96053 6053 053 53 96
23 ພຶດສະພາ 2024 04582 4582 582 82 04
22 ພຶດສະພາ 2024 41778 1778 778 78 41
21 ພຶດສະພາ 2024 20148 0148 148 48 20
20 ພຶດສະພາ 2024 98978 8978 978 78 98
19 ພຶດສະພາ 2024 24692 4692 692 92 24
18 ພຶດສະພາ 2024 66639 6639 639 39 66
17 ພຶດສະພາ 2024 81307 1307 307 07 81