ງວດປະຈຳວັນທີ່
5
0
0
2
8

ເວລາອອກເລກ 13:30

ເລກ 5 ໂຕ 50028
ເລກ 4 ໂຕ 0028
ເລກ 3 ໂຕ 028
ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ 28
ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ 50
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 4 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
24 ມິຖຸນາ 2024 50028 0028 028 28 50
23 ມິຖຸນາ 2024 58616 8616 616 16 58
22 ມິຖຸນາ 2024 81529 1529 529 29 81
21 ມິຖຸນາ 2024 78872 8872 872 72 78
20 ມິຖຸນາ 2024 06524 6524 524 24 06
19 ມິຖຸນາ 2024 10644 0644 644 44 10
18 ມິຖຸນາ 2024 23917 3917 917 17 23
17 ມິຖຸນາ 2024 26474 6474 474 74 26
16 ມິຖຸນາ 2024 72355 2355 355 55 72
15 ມິຖຸນາ 2024 16222 6222 222 22 16
14 ມິຖຸນາ 2024 36098 6098 098 98 36
13 ມິຖຸນາ 2024 60756 0756 756 56 60